MEDKONTAKT.cz Internetové stránky pro lékaře

SLUŽBY

Vyšetření, diagnostika a léčba v celé šíři psychických poruch

 

Provádíme všechny běžné výkony v celé šíři našeho zaměření a specializace:
kontrolní, cílené a komplexní vyřetření / prevence / diagnostika a léčba

 

• Provádíme vyšetření, diagnostiku a léčbu v celé šíři psychických poruch:

poruchy nálady
neurotické poruchy,

poruchy spánku,

poruchy příjmu potravy,
psychotické stavy, schizofrenie
poruchy ve stáří,

organické poruchy,

lehčí stupně závislostí,

poruchy osobnosti,
mezilidské problémy a rodinné vztahy

 

• Nadstandardní služby a služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění:
psychoanalytická psychoterapie, psychoanalýza

 

 

MEDKONTAKT.cz Internetové stránky pro lékaře