CENÍK SLUŽEB

DROBNÉ ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY:

Tisk lékařské zprávy z klin. vyšetření pro osobní účely/archivaci 50,-
Kopie vyšetření + popis - pro osobní účely/archivaci 50,-
Stručný výpis ze zdravotnické dokumentace - administrativní úkon 100,-

SLUŽBY HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU:

Základní služby pro pojištěnce zdravotních pojišťoven jsou poskytovány v rámci zdravotního pojištění podle platné úhradové vyhlášky.

PLACENÉ SLUŽBY NEHRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU:

Další služby nehrazené nebo jen částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou poskytovány za přímou platbu. Ceny odpovídají rozsahu výkonu.

Lékařská zpráva - potvrzení o zdravotním stavu (na vyžádání ) 200,-
Lékařská zpráva pro potřeby soudního řízení, policie 300,-
Lékařská zpráva pro instituce (sport, soustředění, k výkonu práce, studiu) 300,-
Vyžádaná lékařská zpráva pro nezdravotní pojišťovnu 350,-
Lékařská zpráva pro potřeby školy (přerušení studia, individ. výuk. plán) 200,-
Lékařská zpráva pro potřeby ÚP, zaměstnavatele 200,-
Lékařská zpráva pro potřeby soc. oboru (příspěvek na péči, ZTP...) 300,-
Návrh na lázeňskou léčbu - samoplátce 300,-

KLIENT BEZ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ:

Konzultace nepojištěného – komplexní vyšetření 1600,-
Cílené vyšetření nepojištěného.600,-  
                                              
Kontrolní vyšetření nepojištěného 400,- 
Individuální psychoterapie 900,- / 50 min.
Minimální kontakt s lékařem (např. recept) 100,-
Lékařská zpráva pro nepojištěného 200,-
Doporučení lázeňské léčby nepojištěného 1000,-

SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY

Ceny jsou uvedeny v Kč, nejsme plátci DPH. Výše cen vyšetření a dalších služeb v rámci ambulance odpovídají ceníkům zdravotního pojištění a jsou hrazeny přímou platbou od klienta. Pokladní doklady na hrazené služby vystavujeme na vyžádání. K poskytnutí žádné ze zdravotních služeb, nebude vyžadován informovaný souhlas pacienta písemnou formou, s výjimkou případů, které stanoví zákon.