MEDKONTAKT.cz Internetové stránky pro lékaře

CENÍK SLUŽEB

SLUŽBY HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU:

Základní služby pro pojištěnce zdravotních pojišťoven jsou poskytovány v rámci zdravotního pojištění podle platné úhradové vyhlášky.

PLACENÉ SLUŽBY NEHRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU:

Další služby nehrazené nebo jen částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou poskytovány za přímou platbu. Ceny odpovídají rozsahu výkonu.

Lékařská zpráva - potvrzení o zdravotním stavu (na vyžádání ) 300,-
Lékařská zpráva pro potřeby soudního řízení, policie 400,-
Lékařská zpráva pro instituce (sport, soustředění, k výkonu práce, studiu) 300,-
Vyžádaná lékařská zpráva pro nezdravotní pojišťovnu 500,-
Lékařská zpráva pro potřeby školy (přerušení studia, individ. výuk. plán) 300,-
Lékařská zpráva pro potřeby ÚP, zaměstnavatele 300,-
Lékařská zpráva pro potřeby soc. oboru (příspěvek na péči, ZTP...) 500,-
Návrh na lázeňskou léčbu - samoplátce 500,-

DROBNÉ ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY:

Tisk lékařské zprávy z klin. vyšetření pro osobní účely/archivaci 50,-
Kopie vyšetření + popis - pro osobní účely/archivaci 50,-
Stručný výpis ze zdravotnické dokumentace - administrativní úkon 100,-

KLIENT BEZ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ:

Konzultace nepojištěného – komplexní vyšetření 1600,-
Cílené vyšetření nepojištěného.                                                         800,-  
                                              
Kontrolní vyšetření nepojištěného                                                600,-

Individuální psychoterapie1500,- / 50 min.
Minimální kontakt s lékařem 200,-
Lékařská zpráva pro nepojištěného                                              300,-Doporučení lázeňské léčby nepojištěného 1000

SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY

Ceny jsou uvedeny v Kč, nejsme plátci DPH. Výše cen vyšetření a dalších služeb v rámci ambulance odpovídají ceníkům zdravotního pojištění a jsou hrazeny přímou platbou od klienta. Pokladní doklady na hrazené služby vystavujeme na vyžádání. K poskytnutí žádné ze zdravotních služeb, nebude vyžadován informovaný souhlas pacienta písemnou formou, s výjimkou případů, které stanoví zákon.

MEDKONTAKT.cz Internetové stránky pro lékaře